Baza je ažurirana 29.11.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 110/2023 (25.9.2023.), Naredba o zabrani provedbe radova gospodarenja šumama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1581

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o šumama (»Narodne novine«, broj 68/18., 115/18., 98/19., 32/20., 145/20. i 101/23.), ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O ZABRANI PROVEDBE RADOVA GOSPODARENJA ŠUMAMA

Članak 1.

(1) Ovom Naredbom propisuju se neposredne mjere radi zaštite šuma i šumskih zemljišta od nastanka šteta, koje mogu nastati kao posljedica prirodne nepogode od dana 19. srpnja 2023.

(2) U skladu s načelima održivog gospodarenja šumama, svrha ove Naredbe je zaštita javnog interesa te očuvanje šuma kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku.

Članak 2.

Ovom Naredbom se zabranjuje provedba rada pridobivanja drvnih šumskih proizvoda propisanog šumskogospodarskim planom, i to izvršenje propisa etata glavnog i prethodnog prihoda, do kraja važenja šumskogospodarskog plana, u:

Gospodarska jedinica »Lacić – Gložđe« odjel/odsjek 96c.

Gospodarska jedinica »Čazmanske nizinske šume« odjel/odsjek 12c, 31a, 31b, 58e, 59c, 59d i 82c.

Gospodarska jedinica »Daruvarske prigorske šume« odjel/odsjek 26a, 30a, 43a, 43b, 43c, 43d, 43e, 46a, 53c, 73b, 73c i 73e.

Gospodarska jedinica »Dišnica – Zobikovac – Petkovača« odjel/odsjek 30g, 37e, 38e, 58b, 60b, 60c, 61b, 67b, 67c, 67d.

Gospodarska jedinica »Novakuša – Šikava« odjel/odsjek 51a.

Gospodarska jedinica »Koprivničke nizinske šume« odjel/odsjek 28c.

Gospodarska jedinica »Park šume Grada Zagreba« odjel/odsjek 1a, 1b, 3a, 5a, 5c, 5g, 5j, 7a, 7b, 7d, 7f, 7g, 7h, 7l, 7n, 8c, 8g, 8h, 8j, 8k, 8l, 8m, 8o i 9b.

Gospodarska jedinica »Šiljakovačka dubrava« odjel/odsjek 5b, 5d, 6a, 8a, 8b, 8c, 13a, 13d, 13e, 18e, 22h, 35b, 37b, 45e, 54b, 70a, 71a, 73d, 75b, 86d, 87b, 87c, 87d, 88a, 88b, 91c, 92a i 99h.

Gospodarska jedinica »Pregrada – Klanjec« odjel/odsjek 2b, 2c, 3c, 3d, 4a, 24h i 25a.

Gospodarska jedinica »Stubičko podgorje« odjel/odsjek 14a i 16b.

Gospodarska jedinica »Vukomeričke gorice – Horvati« odjel/odsjek 11c, 15a, 15b i 17c.

Gospodarska jedinica »Draganićki lugovi« odjel/odsjek 3a, 6a, 13a, 14a, 19a, 20a, 21a, 30b, 31d, 40b, 41b, 43a, 44b, 47a, 49b, 51a, 60a, 60b, 65d, 66a, 66b, 67b, 67c, 69b, 70b, 79b, 89a, 89d, 89g, 89j, 89l, 90c, 91a, 91b i 91d.

Gospodarska jedinica »Sekulinačka planina« odjel/odsjek 1a, 1b, 1c, 1d, 2b, 5b, 17a, 17b, 18f, 18g, 20a, 30d, 32c, 33a, 39a, 41a i 48b.

Gospodarska jedinica »Valpovačke podravske šume« odjel/odsjek 36b.

Članak 3.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 321-01/23-01/153 Urbroj: 525-10/592-23-1 Zagreb, 19. rujna 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić