Baza je ažurirana 20.09.2023. 

zaključno sa NN 107/23

NN 104/2023 (8.9.2023.), Odluka o trošku izrade studentske iskaznice

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1496

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o studentskoj ispravi (»Narodne novine«, broj 101/23), na prijedlog pravne osobe ovlaštene za izradu obrasca ministar znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O TROŠKU IZRADE STUDENTSKE ISKAZNICE

Članak 1.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja određuje trošak izrade studentske iskaznice sa standardnim grafičkim dizajnom u ukupnom iznosu od 11,70 EUR/88,15 [1](Fiksni tečaj konverzije 7,53450) HRK (PDV uključen).

Članak 2.

Trošak studentske iskaznice uključuje izradu obrasca studentske iskaznice, individualizaciju studentske iskaznice, dopis uz studentsku iskaznicu, kuvertu, pakiranje studentske iskaznice i dopisa u kuvertu i digitalni oblik studentske iskaznice.

Članak 3.

U trošak iz članka 2. ove odluke nije uključena cijena dostave studentske iskaznice na visoko učilište. Cijenu dostave studentske iskaznice određuje ovlaštena pravna osoba za izradu studentske iskaznice, tvrtka AKD d.o.o. u svojem službenom cjeniku.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-02/22-06/00002

Urbroj: 533-04-23-0019

Zagreb, 30. kolovoza 2023.

Ministar prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić