Povezani zakoni

Zakon o javnoj nabavi

pročišćeni tekst zakona

NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14

na snazi od 10.12.2013. do 31.12.2016

Uživajte...

Baza je ažurirana 21.09.2018. zaključno sa NN 83/18

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 31.12.2016., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon 01.01.2017. na snazi je zakon koji možete preuzeti ovdje.

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 31.12.2016., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon 01.01.2017. na snazi je zakon koji možete preuzeti ovdje.

 

Copyright © Ante Borić