Povezani zakoni

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

prestao važiti 31.08.2015.

NN  108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 78/15

Uživajte...

 

Baza je ažurirana 15.02.2018. zaključno sa NN 13/18

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 31.08.2015., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon njega, imamo novi Stečajni zakon koji možete preuzeti ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić