Povezani zakoni

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

prestao važiti 31.12.2014.

NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13

Uživajte...

 

Baza je ažurirana 15.11.2018. zaključno sa NN 99/18

 

 

Ova verzija zakona je bila na snazi do 31.12.2014.
 
Pročišćeni tekst zakona koji je na snazi od 01.01.2015. pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić