Povezani zakoni

Zakon o savjetodavnoj službi

pročišćeni tekst zakona

prestao važiti 21.02.2018.

NN 50/12, 148/13

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.10.2018. zaključno sa NN 92/18

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 21.02.2018.
 
Nakon njega imamo novi Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi

 

 

Copyright © Ante Borić