Povezani zakoni

Zakon o genetski modificiranim organizmima

pročišćeni tekst zakona

NN 70/05, 137/09

Uživajte...

 

Baza je ažurirana 20.10.2018. zaključno sa NN 92/18

 

Ovaj tekst obuhvaća sve izmjene od 2005-2013.
 
Nakon njega, ovu materiju regulira zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

 

Copyright © Ante Borić