Povezani zakoni

Zakon o upravljanju državnom imovinom

prestao važiti

NN 145/10, 70/12

Uživajte...

Baza je ažurirana 27.05.2018. zaključno sa NN 47/18

 

Ovaj tekst zakona obuhvaća sve promjene od 2010 do 2013., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon njega, ovu materiju regulira
Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske

 

 

 

Copyright © Ante Borić