Povezani zakoni

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost 

na snazi od 03.01.2020.

NN 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 01/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.05.2021. 

zaključno sa NN 50/21

 

 

Ovaj pravilnik možete preuzeti ovdje.

 

 

 

Copyright © Ante Borić