Povezani zakoni

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NN 86/08, 61/11, 04/18

na snazi od 12.02.2018. do 29.11.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 26.11.2021. 

zaključno sa NN 125/21

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 12.02.2018. do 29.11.2019., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 112/19 zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić