Povezani zakoni

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

NN 108/17, 39/19

na snazi od 01.01.2020.

Uživajte...

Baza je ažurirana 14.09.2019. zaključno sa NN 82/19

 

Ovaj zakon stupa na snagu 01.01.2020., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Trenutno važeći zakon pogledajte ovdje.

Copyright © Ante Borić