Povezani zakoni

Zakon o vodama

prestao važiti 25.05.2018.

NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14

Uživajte...

Baza je ažurirana 24.06.2019. zaključno sa NN 61/19

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 25.05.2018., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 46/18, na snazi je zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić